Beijing
Liu Qi
Shanghai
Yu Zhengsheng
Tianjin
Zhang Gaoli
Chongqing
Bo Xilai


Heilongjiang
Qian Yunlu
Jilin
Wang Min
Liaoning
Zhang Wenyue
Hebei
Zhang Yunchuan
Shanxi
Zhang Baoshun
Jiangsu
Liang Baohua
Zhejiang
Zhao Hongzhu
Anhui
Wang Jinshan
Hainan
Wei Liucheng
Guangdong
Wang Yang
Hunan
Zhang Chunxian
Hubei
Luo Qingquan
Henan
Xu Guangchun
Shandong
Li Jianguo
Jiangxi
Su Rong
Fujian
Lu Zhangong
Sichuan
Liu Qibao
Guizhou
Shi Zongyuan
Yunnan
Bai Enpei
Shaanxi
Zhao Leji
Gansu
Lu Hao
Qinghai
Qiang Wei


Heilongjiang
Qian Yunlu
Jilin
Wang Min
Liaoning
Zhang Wenyue
Hebei
Zhang Yunchuan
Shanxi
Zhang Baoshun
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000